ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

8 નવે, 2014

💥Today ccc exam💥 ➡Date 8/11/14 ➡Time 3 to 6

��Today ccc exam��
   ➡Date 8/11/14
   ➡Time 3 to 6

��1 desktop par tamara no nu folder banavo tema tamara nam nu sab folder banavo.

��2 Paint ma kudarati darsy doro ane tamara folder ma save karo. Temaj te j file ne jpeg xtenson ma fari thi save karo.

��3 ms word ma guj ma fakro type karo. 20 mark

��4 wallpepar ane screen sevar chang karo 20 minit no time set karo

��5 microsoft outlook ma tame post khata ma dar mahine 5000 no hapto bharo cho tenu 10 tarikh nu remainder set karo.


Posted by Deepakkchavda

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો