ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

9 નવે, 2014

UPSC Recruitment 2014 for Various Vacancies

Union Public Service Commission UPSC has published a notification for the recruitment of various post vacancies.
~~》Post Details: Post Name: Deputy Commissioner(Horticulture)
Post Name: Assistant Director Post Name: Assistant Director of Airworthiness
~~》Post Name: Assistant Professor Chinese
~~》Post Name: Assistant Professor Computer Science
~~》Post Name: Assistant
Professor English (NDA)
~~》Post Name: Principal Civil Hydrographic Officer […]
~~》OFFICIAL ADVERTISMENT  CLICK HERE 

~~》Online Application  Click here 


Posted by Deepakkchavda

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો