ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

4 સપ્ટે, 2015

Gujarat ITI 1426 Supervisor Instructor Recruitment 2015 -

Gujarat ITI Supervisor Instructor Recruitment 2015 
Details:
Organization Name
Commissionerate of
employment & Training
Post Name: Supervisor Instructor
Total Number of posts : 1426
Official Site : talimrojgar.gujarat.gov.in
Age Limit : Not be more than 30 years
Educational Qualification: 10th Pass/Degree/
Diploma/Certificate/NAC/NTC/ (More Details
Available Notification)
How to apply : Eligible candidates mat visit official
site ojas.guj.nic.in and fill the application form.
Important Dates:
Online Application Start Form: 04-09-2015
Last Date of Online Application: 14-10-2015

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો