ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Old Questions Paper and ans

          
         For latest Paper :Click here 

 1. Industries compassionate (it) ju.industries inspector questions paper (22/02/15) :- Click Here 
 2. Intelligence Bureau (IB) ACIO - Question Paper( 22-02-2015) :-Click Here 
 3. CCI Office Superintendent (25-01-2015)Question Paper / Solution - 2015 :View/Download/provisional answer key :-Click Here 
 • PGVCL Junior Assistant ( 11-01-2015 ) Paper WithSolution :-View/Download 
 • GSSSB Office Assistant Question Paper.    ( 04-01-2015 ) :- View / Download
 • CCI Question Paper ( 28-12-2014 )             Head Clerk (Series-B):- Click Here           Senior Clerk (Series-C) :- Click Here            Answer key :- Click Here 
 • GSSSB Binsachivalay Clerk Question Paper /Answer key ( 21-12-2014 ) Click Here  
 • Railway Junior Engineer Question Paper 2014( 14-12-2014 ) : Click Here  
 • Animal Husbandry Department Statistical 
 • Assistant Question Paper ( 02-11-2014 ) : Click Here 
 • GPSC Class 1 & 2 ( Advt 09/2014-15 ) Question 
 • Paper & Paper Solution :- Click Here 
 • Revenue Department Inspector of Stamp inspector 
 • (21-09-2014) Question Paper :Click Here  
 • GSEB HTAT 2014 Provisional Answer key 
 • (31-08-2014) :Click Here 
 • IBPS RRB Officers (Scale - l) Previous Year 
 • 2013 Question Paper with Solution :-Click Here 
 • TET - 1 2014 (Std 01 to 05) Question Paper
 • ( 03-08-2014 ) :Click Here
 • TET - II 2014 (Std 06 to 08) Official Answrkey 
 • ( Final) ( 20-07-2014 ) : Common Paper :Click Here                                              
 • SOCIAL SCIENCE :-Click Here.     Languages :-Click Here.         Maths/Science :-Click Here 
 • TAT for Secondary Teachers 2014 Official Final Answer key ( 27-07-2014 ) :Click Here 
 • GPSC Gujarat Civil Services Previous Solved 
 • Papers :-Click Here 
 •               
 • Gpsc class 1-2 solve prelim paper (25/2/07)  Download / View 
 • UDD Deputy Accountant Question Pape.   
 • ( 15-06-2014 ) :Download / View
 • GPSC RTO Assistant Inspector of Motor Vehicles 
 • Class III Question Paper :-(8/6/14) :- Click Here
 • GTU Answer Key for Various GTU Recruitmen  Exams conducted on 08 Jun 2014 :- Click here
 • GSEB TAT for Higher Secondary Examinatio 
 • 2014 Official Answer key :-Click Here 
 • High Court of Gujarat Assistant ( Junior Clerk )01-06-2014 Question paper with Solution :-Download 
 • GPSC Gujarat Education Service Class - II Question Paper ( 01-06-2014 ) :-Click Here
 • Postal Department PA / SA Question Paper Gujarat Circle ( 01-06-2014 ) :-Click Here 
 • GPSC Gujarat Education Service Class - II Question Paper ( 01-06-2014 ) :-Click Here 
 • SBI Clerk 2012 Previous Year Question Paper  ( 27-05-2012 ) with Solution :-Click here 
 • High Court of Gujarat Peon Solved Paper ( 14-10-2012 ) :-Click Here 
 • Postal Assistant (PA/SA) Previous Question Paper (2009) with Answers :-Click Here
 • GPSSB Talati cum Mantri / Junior Clerk / FHW /MPHW Final Answer key :-Click Here
 • GPSSB Female Health Worker Questions 
 • Paper 23-02-2014 :-Click Here / Answer key :-Click Here
 • GPSSB Talati cum Mantri ( 23-02-2014)Question Paper / Solution :Click here /Answerkey :- Click Here 
 • GPSSB Junior Clerk ( 22-02-2014 )
 • Question Paper / Solution :- Click Here/ Answer key :-Click Here
 • GPSSB Mukhya Sevika Question Paper ( 22-02-2014 ) :Click / Answer key :-Click Here
 • GPSSB Multi Purpose Health Worker (Male) Question Paper 22-02-2014 :  Click Here/  Answer key  :-Click Here

 • Revenue Talati Question Paper ( 16-02-2014 ) :Click Here
 • SSC Multi Tasking (Non-Technical) 23-02-2014 
 • Complete Solved Paper :Click Here.    
 • PGVCL Junior Assistant (Vidyut Sahayak)15-02-2014 :- questions paper Click here 

 • Nayab Chitnish ( 15-02-2014 ) :Question Paper :-Click here / Provisional answer key Click Here 

 • SSC WR- Multi Tasking (Non-
 • Technical) 16-02-2014 Paper :-Click Here  /Answer keys 

 • ITI Foreman Instructor Question Paper    
 • ( 02-02-2014 ) :- Click Here

 • GPSSB Gram Panchayat Mantri (Backlog) Solved 
 • Question Paper : ( 15-05-2011 ) :- Click Here

 • GSSSB PSI Nashabandhi Solved Question Paper
 • ( 06-03-2011 ) :-Click Here

 • GPSSB Gram Panchayat Mantri/ Junior Clerk 
 • Solved Question Paper : ( 05-06-2011 ): Click Here

 • GSSSB Head Clerk Class-3 Solved Question 
 • Paper : ( 18-09-2011 ) : Click Here

 • Revenue Talati Solved Question Paper      
 • ( 14-02-2010 ) : Click Here

 • Gram Sevak Class-lll Solved Question Paper 
 • ( 28-07-2012 ) : Click Here

 • GSSSB Junior Clerk / Typist Solved Question 
 • Paper ( 18-08-2012 ) : Click Here

 • Chief Officer (Nagarpalika) 19-01-2014 Question
 • Paper : Click Here / official provisional answer key Click Here

 • ITI Store Keeper 19-01-2014 Question Paper :Click Here

 • ITI Supervisor Instructor
 • (Mechanical) 19-01-2014 Question Paper :-Click Here

 • ITI Supervisor Instructor (Electronic 
 • Branch) 18-01-2014 Question Paper  :- Click Here

 • UGC NET December - 2013 Question Paper 
 • ( 29-12-2013 ) : Paper-1 (Common for 
 • All) Click Here paper -2 EDUCATION Click here

 • NICL AO Old Solved Question Paper 
 • ( 08-09-2013 ) :- Click Here

 • GPSC Assistant Director Agriculture & Industrial 
 • Safety and Health Officer 
 • Question Paper ( 08-12-2013 ) :-View / Download

 • SEB NTS & NMMS Provisional Answer key 2013 :- Click Here

 • DGVCL Vidyut Sahayak ( 17-11-2013 ) Paper 
 • Solution :- Click Here

 • UGVCL Vidyut Sahayak ( 17-11-2013 ) Question 
 • Paper :- Click Here

 • IBPS CWE Clerks ll Solved Paper ( 15-12-2012 ) Click Here 

 • Jail Sipahi Written Exam ( 27-10-2013 ) :
 • Question Paper  :-Click Here/  answer key:- Click Here 

 • GPSC Final Answer key of District Education 
 • Officer, Class-l -Click HereHere

 • IBPS CWE Clerk (04-12-2011) Solved Question 
 • paper :-Click Here

 • Combined Higher Secondary Level (10+2) 
 • Question Paper ( 27-10-2013 ) :-Click Here

 • Nondhani Nirikshak (Inspector of Registration) 

 • ( 26-10-2013 ) 
 • Question paper:-Click her/ answer key Click here

8 ટિપ્પણીઓ:

 1. iti supervisor instructor instrumental mate old paper and model paper muko

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. Lecturer, Electronics and Communication in Government
  Polytechnic, GES, Class-II old question paper??

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. Newest Supervisor Instructors Provisional Answer Key: https://sites.google.com/site/latestexamresultsindia/answer-key/march-2016/det-gujarat-supervisor-instructors-provisional-answer-key-2016

  જવાબ આપોકાઢી નાખો