ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

કોમ્પ્યુટર  • ઉબન્ટુમા વર્ડમા કામ કેવી રીતે કરશો?- Download
  • કમ્પ્યુટર પરિચય-ભાગ-૧-Download
  • કીબોર્ડના ઉપયોગી શોર્ટકટ્સ-Download
  • પાવરપોઇન્ટપ્રેઝેન્ટેશનમાથી અથવા ફોટામાથી વિડ્યો ફાઇલ કેવી રીતે બનાવશો? in XP Download
  • શાળામા અને વર્ગશિક્ષણમા કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ-Download
  •  માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડની શોર્ટકટ કી :  ડાઉનલોડ કરો