ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

PRESENTATION


Best for Our Students 
My Presentation- 

Instruments-Download 
http://puran1982.files.wordpress.com/2013/02/pdf2.pdf
 *

Dresses Of India-Download
Bharat na Rajyo- Download
ભારતના તમામ રાજ્યોના પાટનગર,સ્થાપના વર્ષ,નકશો,
ભારતમા સ્થાન અને ભાષાનો પરિચય મેળવો.
 
My New Presentation 
Rashtra na Ghadvaiyao-Download
 

2.New Presentation-Download


My New Presentation-
OUR HELPERS (38) -DOWNLOAD


૧.- અક્ષરધામ મન્દિર દીલ્હીના દુર્લભ ફોટાઓ અને તેને લગતી જાણવા જેવી વિગતો સાથેનુ પ્રેઝેન્ટેશન
      


              

 English-Communication - Download
 


જળપ્રદુષણ-અર્થ,થતી અસરો,અટકાવવાના ઉપાયો -Download


 Our Helpers-આપણા સેવકો-Download
  

પન્ચલાઇન ઓફ પ્રોડક્ટ-Download
  


ડાન્સ ઓફ ઇન્ડીયા-ભારતના વિવિધ રાજ્યોના ન્રુત્યો-Download
 કચ્છ કી સૈર-હિન્દી પાઠ ધોરણ-૮-Download 
 
રાષ્ટ્રપતિભવન અને આપણા રાષ્ટ્રપતિઓ-Download 
 


શિક્ષકે વિદ્યાર્થી વિશે વિચારવા જેવુ-Download

  


વિડ્યો ફાઇલ માટેની સુચના

તમામ સ્લાઇડ શોની આપ વિડ્યો ફાઇલ જોવા માગતા હોય તો યુટ્યુબ પર જોઇ શકો છો અને ડાઉન્લોડ પણ કરી શકશો.તેના માટે અહી ક્લીક કરો.