ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ઉપયોગી ૮૦ વેબસાઈટૉ



v  પ્રાથમિક શિક્ષણને લગતી માહિતી માટે


v  માધ્યમિક શિક્ષણને લગતી માહિતી માટે

(૯) ડાઈસ અંતર્ગત આપની શાળા યાદી માં છે કે કેમ તે ચેક કરો

(૧૦) એસ . એસ . એ . ગુજરાત

(૧૧) District Information Syastem For Education ( ડાઈસ )

(૧૨) માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય - ભારત સરકાર

(૧૩) રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક યોજના એવં પ્રશાસન વિશ્ર્વવિધાલય

(૧૪) એજ્યુકેશન ફોર ઓલ ઈંડીયા

(૧૫) સ્કૂલ રીપોર્ટ કાર્ડ

(૧૬) બધા રાજ્યો ની ડાઈસ ની યાદી ( All India Dise )

(૧૭) આઈ.ટી. આઈ મા એડમિશન 

(૧૮) જિલ્લા અને યુનિર્વસીટી ની રોજગાર કચેરી મા નોધણી  

(૧૯) એપ્લોઈમેન્ટ ન્યુઝ સાપ્તાહીક  

(૨૦) ગુજરાત રાજ્ય બિજ નિગમ લિ

(૨૧) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી - રાજકોટ

(૨૨) મૌલિક પટેલ ની વેબ સાઈટ

(૨૩) માતૃત્વ ને સમર્પિત સૌ પ્રથમ ગુજરાતી વેબસાઈટ

(૨૪) રસીઓ અને રસીકરણ વિશે જાણો (બાલ રસીકરણ)

(૨૫) ઈન્ડિયન બેબી નેમ

(૨૬) ઈંડીયન એકાડમી ઓફ પિડીયાટ્રીક્સ રસીકરણ અંગેની ભલામણ કમિટી

(૨૭) વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (W.H.O.)

(૨૮) સેંટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ(C.D.C.) – અમેરીકા

(૨૯) ઈમ્યુનાઈઝેશન એકશન કોએલીશન

(૩૦) નેશનલ નેટવર્ક ઓન ઈમ્યુનાઈઝેશન 

(૩૧) ચિલ્ડ્રન હોસ્પીટલ ફિલાડેલ્ફીયા

(૩૨) કોઈ પણ રાજ્ય કે જિલ્લા ના પિનકોડ નંબર ની યાદી

(૩૩) તમે કરેલ સ્પીડ પોસ્ટ કે રજિસ્ટર એડિ ની માહીતી મેડવો

(૩૪) વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ગુજરાત રાજ્ય ( ગુજરાત પોરટલ )

(૩૫) શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય

(૩૬) એ આઈ સી ટી ઈ ભારત

(૩૭) ગુજરાત નોલેજ સોસયટી

(૩૮) ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી અમદાવાદ

(૩૯) સી ડેક ગુજરાત

(૪૦) ધ એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સ (એ.સી.પિ.સી)

(૪૧) ટેકનિકલ શિક્ષણ ગુજરાત રાજ્ય સમરી

(૪૨) ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ સર્પક

(૪૩) મહત્વ ની વેબસાઇટો ગુજરત રાજ્ય

(૪૪) સફળ કારકિર્દી માટે ( મારુ ગુજરાત )

(૪૫) મુખ્યમંત્રી અમુતમ ( મા ગુજરાત )

(૪૬) સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન

(૪૭) ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન

(૪૮) વિકિપીડિયા મુક્ત વિશ્વકોશ

(૪૯)ભગવદ્ગોમંડલ

(૫૦) ગુજરાતી ડિકશનરી

(૫૧) ગુગલ ટ્રાંશલેટ

યુનિવર્સિટીઓ


(૧) ગુજરાત યુનિવર્સિટી - અમદાવાદ
(૨) સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી - વલ્લભવિદ્યાનગર
(૩) વિર નર્મદ દક્ષીણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી - સૂરત
(૪) ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી - ( એમ.એસ.યુનિવર્સિટી ) બરોડા
(૫) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી - રાજકોટ
(૬) ભાવનગર યુનિવર્સિટી - ભાવનગર
(૭) હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી - (એન.જી.યુ) પાટણ
(૮) ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી - કચ્છ
(૯) ડો બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી (બી.એ.ઓ.યુ) અમદાવાદ
(૧૦) શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી - વેરાવળ

(૧૧) ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાત - ગાંધીનગર
(૧૨) ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી (જી.એફ.એસ.યુ) - ગાંધીનગર
(૧૩) રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી - અમદાવાદ
(૧૪) કામધેનુ યુનિવર્સિટી - ગાંધીનગર
(૧૫) ધ ઈન્ડીયન ઈન્સટીટ્યુટ ઓફ ટિચર એજ્યુકેસન - ગાંધીનગર
(૧૬) ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી - અમદાવાદ
(૧૭) ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી - જામનગર
Agricultural University
(૧૮) આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી - આણંદ
(૧૯) નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી - નવસારી
(૨૦) સરદારકૃષિનગર દાતીવાડા એગ્રીક્લચર યુનિવર્સિટી - દાતીવાડા
(૨૧) જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જુનાગઢ
Central Government
(૧) ગુજરાત વિદ્યાપીઠ - અમદાવાદ
(૨) ગુજરાત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી (સી.યુ.જી) - ગાંધીનગર
(૩) સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ (ડીમ્‍ડ યુનિવર્સીટી) - વડોદરા