ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

2 ઑક્ટો, 2015

ભજનાવલી અંક ( Bhajanavali Edition ) ડાઉનલોડ કરો


  • ભજનાવલી અંક ( Bhajanavali Edition )ડાઉનલોડ કરો  કુલ ૧ થી ૨૦૦  ભજનો..  ૨૨૨ પેજ  PDF ફોરમેટમાં ( 2626 KB ) અવનવા વિવિધ ભજનોનો ખજાનો.... અત્યારે જ  આ અંક ડાઉનલોડ કરો....ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો