ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

17 ડિસે, 2015

Revenue Talati Materials

Revenue Talati Materials : Dear Revenue Talati Aspirants, this post is for you. Here to get complete study materials for the upcoming Revenue Talati exam 2016. You can download last year question paper, general knowledge, current affairs etc. We are going to upload more materials soon. So keep visiting and happy reading. And Must Share With All. 

Thanks… to tapan patel

Check Full Details of Talati Recruitment Notification & Apply Online : CLICK HERE


  • TALATI Previous years papers download :CLICK HERE  
  • Social Science 3037 Question – Answer Set (General Knowledge) : CLICK HERE  Best English Grammar Books:

  1. English Grammar Question Answer :Click here.  
  2. English Grammar Book PDF : Click here

Download Gujarati Grammar:

1. GUJARATI GRAMMAR BOOK BHASA VIVEK:-DOWNLOAD CLICK HERE

2. CHHAND:-CLICK HERE

3. SANGNA:- CLICK HERE

4. SAMAS:- CLICK HERE

5. ALANKAR :- CLICK HERE 

6. VAKYANA PRAKAR:- CLICK HERE

7. VIRAM CHIHNO:- CLICK HERE

8. NIPAT:- CLICK HERE

9.JODNI NA NIYAMO:- CLICK HERE

10.SAYOJAK ANE VIBHAKTIO:- CLICK HERE


Maths 
Maths Book Part-1 : CLICK here
Maths Book Part-2 : CLICK here
Maths Book Part-3 :Click here
Maths Book Part-4 : Click herehere

General Knowledge / General Awareness

1.GK Gujarat Book PDF :  CLICK HERE

2.GK Gujarati Book PDF 1 : CLICK HERE

3.GK Gujarati MCQ Book : CLICK HERE

4.1500 GK Question PDF : CLICK HERE.                              • 1072 Current Affairs Questions with answer: Click here


Current Affairs in Gujarati PDF

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો