ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

7 નવે, 2014

શિક્ષણ ક્ષેત્રની ગુણવત્તા સુધારવા માટે યોજનાઓ અમલમાં મુકવા બાબત. PARIPATRA DATE:-29/10/2014.


Posted by Deepakkchavda

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો