ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

9 સપ્ટે, 2015

સુરેન્દ્રનગર. ર્ડા. બાબા સાહેબ આંબેડકરની ૧૨૫ જન્મ જયંતિ પ્રસંગ અન્વયે નિબંધ સ્પર્ધા અને વકતૃત્વ સ્પર્ધાના આયોજન અન્વયે વીડીયો કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપવા બાબત..ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો